Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem Drukāt

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus.

Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts veikt darbības, kurās tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. Te arī aizliegts iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskām vajadzībām. Uz aizsargājamiem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem dabas pieminekļiem aizliegts rakstīt vai gravēt uzrakstus. Alās ir aizliegts kurināt ugunskurus un ienest jebkādus degošus priekšmetus, kas rada dūmus vai siltumu. Vairāk šeit.