584.iecirknis Drukāt

2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām Rucavas novada 584.iecirkņa (Dunikas pagasta pārvalde, Sikšņi, Dunikas pagasts) komisija darbosies sekojošā sastāvā (izveidota 12.04.2019.):

Sandra Vītola - komisijas priekšsēdētāja, Agrita Brizga - komisijas sekretāre, Dace Glužģe, Līga Ķuda un Agnese Volmane - komisijas locekļi.