Pieteikšanās Dunikas vēlēšanu iecirknim Drukāt

Rucavas novada vēlēšanu komisija izsludina Rucavas novada Dunikas vēlēšanu iecirkņa (Nr. 584) komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” (apstiprināta ar 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4), tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Kandidātu pieteikumus (veidlapas (Word vai PDF formātā) mājas lapā – www.cvk.lv) lūdzu iesniegt Dunikas pagasta pārvaldē vai Rucavas novada domē līdz 2019.gada 10.aprīlim.

Rucavas novada vēlēšanu komisija