„Sic transit gloria mundi” - Tā paiet tā pasaules godība! Drukāt

Dunika

 • 1253.gadā terra Dugenekes, lande Duvenikes, Duvzares apgabals (no baltvācu grāmatas „Historiskā Baltijas valstu leksika”).
 • 1702.gadā – Nederhartaes.
 • 1795.gadā – Sikšņu pusmuiža - Nīcas muižas īpašums.
 • Pēc 1905. – 1907.gada revolūcijas krievu valdība atdeva zemi 200 jaunu saimniecību ierīkošanai (katrai 1 desetīnu – zaldātu gruntes - kareivjiem, kas 25 gadus bija nokalpojuši krievu armijā).
 • 1918 gads 18. Novembris – Latvijas valsts proklamēšana.
 • 1919.gada 3.marts – lēmums par Dunikas pagasta izveidošanu no 13 ciemiem, vēlāk pievienojas vēl pieci.
 • 1937.gadā – saimniecības zemes kopplatība 97,51 km2 (5,01 % no zemes kopplatības apriņķī), saimniecību skaits 455 (3,5 % no apriņķa saimniecībām)
 • 1935.gadā iedzīvotāju skaits 2550.
 • 1949.gada 3.aprīlī – 3 l/a Sikšņos, 2 – Dunikā
 • 1954.gadā apvienojās Sikšņi ar Ķāķišķi – pagasta nams Sudargu skolā.
 • 1972.gada decembrī apvienojās l/a „Nākotne” un l/a „Uzvara”- nodibinājās kolhozs „Uzvara”.
 • 1973.gadā apvienojās Sikšņu un Dunikas ciemi.
 • 2009.gadā Dunika apvienojas Rucavas novadā.

Dunikas vēsture.