„Sic transit gloria mundi” - Tā paiet tā pasaules godība! Drukāt

Dunika

 • 1253.gadā terra Dugenekes, lande Duvenikes, Duvzares apgabals (no baltvācu grāmatas „Historiskā Baltijas valstu leksika”).
 • 1702.gadā – Nederhartaes.
 • 1795.gadā – Sikšņu pusmuiža - Nīcas muižas īpašums.
 • Pēc 1905. – 1907.gada revolūcijas krievu valdība atdeva zemi 200 jaunu saimniecību ierīkošanai (katrai 1 desetīnu – zaldātu gruntes - kareivjiem, kas 25 gadus bija nokalpojuši krievu armijā).
 • 1918 gads 18. Novembris – Latvijas valsts proklamēšana.
 • 1919.gada 3.marts – lēmums par Dunikas pagasta izveidošanu no 13 ciemiem, vēlāk pievienojas vēl pieci.
 • 1937.gadā – saimniecības zemes kopplatība 97,51 km2 (5,01 % no zemes kopplatības apriņķī), saimniecību skaits 455 (3,5 % no apriņķa saimniecībām)
 • 1935.gadā iedzīvotāju skaits 2550.
 • 1949.gada 3.aprīlī – 3 l/a Sikšņos, 2 – Dunikā
 • 1954.gadā apvienojās Sikšņi ar Ķāķišķi – pagasta nams Sudargu skolā.
 • 1972.gada decembrī apvienojās l/a „Nākotne” un l/a „Uzvara”- nodibinājās kolhozs „Uzvara”.
 • 1973.gadā apvienojās Sikšņu un Dunikas ciemi.
 • 2009.gadā Dunika apvienojas Rucavas novadā.

Dunikas vēsture.

 
Rucava Drukāt

Par nosaukumu „Rucava” izcelsmi un nozīmi ir izteiktas vairākas versijas. Par tā senāko formu valodnieki uzskata „Rukiava”, taču šā vārda skaidrojumam, kā norāda vēsturnieks Muntis Auns, īpaša uzmanība nav pievērsta. Pēc Latvijas vēstures institūta valodnieka Ojāra Buša un M. Auna domām, visticamāk ir divas versijas: vārda nozīme ir saistāma vai nu ar miglu (lietuviski – rūkas), vai, vēl ticamāk, ar jēdzienu „aizaugt” (rukt, sarukt).

Dokumentos pirmo reizi Rucavas vārds minēts 1253. gada 5. aprīlī, kad Kursas sadalīšanu starp Kurzemes bīskapiju un Vācu ordeni dokumentēja Kurzemes bīskaps Henrihs (Bichof heinrich von Kurland), arī ordeņa mestra vietnieks Livonijā Sainas Eberhards (Evenhardus de Saine).

 

Lasīt tālāk...