Adventur 2019 Drukāt

Izstāde Šogad arī Rucavas tūrisma organizatoram bija iespēja apmeklēt tūrisma izstādi ”Adventur 2019” no 25.-27.janvārim. Rucava tika prezentēta vienotā Liepājas pilsētas un novadu stendā.

Kā lielisks uzskates materiāls kalpoja 2017. un 2018. gadā iesūtītās foto konkursa fotogrāfijas. Prezentācija dosies tālāk uz Berlīni un Hanoveri.

Galvenais secinājums – Lietuvas tūristi Rucavas novadu atpazīst un to apmeklē regulāri. Galvenais magnēts protams ir pludmale, bet atzinīgi tiek novērtēts arī viss novads kopumā. Ir interese arī no lietuviešu gidu puses, kas meklē vietas ekskursijām.

Lietuvas kaimiņu pašvaldības izrādīja sadarbības interesi, kas noteikti tiks izmantota.

Šāda veida pasākumi ir lielisks iedvesmas avots un vieta jaunu sadarbības partneru iegūšanai.

Tūrisma organizatore Dace Mieme