Tēlniecības darbi Rucavas novada pagastu centros Drukāt

Tuvojoties Latvijas simtgadei tika veidoti jauni apskates objekti, kas vēstītu par novada vēsturi un tradīcijām.

Dunika Dunikas pagastā, Sikšņu centrā, līdzās 8. maijā iestādītajam simtgades ozolam, ir uzstādīts tēlniecības darbs, kura autors ir Zigmunds Bielis. Darbā atainots melnais stārķis, kas ir Dunikas pagasta simbols un 1253. gada skaitlis, kad šī apdzīvotās vieta pirmo reizi minēta vēstures avotos.

Rucava Rucavā izvietotā darba autors ir tēlnieks Juris Švalbe, biedrības "Raganu parks kā kolekcija" vadītājs. Darba tēma ir Rucavas tautas tērps. Tajā idejiski atainotas tautas tērpa daļas ar villaini, seģeni un Rucavai raksturīgo saktu rotājumu. Darbs raisa iztēli un domu apmaiņu skatītāju starpā, jo tērps ir atainots neierastā mākslinieciskā skatījumā.