Latvijas simtgades ozoli Drukāt

Akcija "Apskauj Latviju" vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.

Rucavas novadā 2017. gada maijā iestādīti trīs Latvijas simtgadei veltīti ozoli, kas turpmāk augs Sikšņu centrā, pie Rucavas pamatskolas un pie pirmā Latvijas republikas robežstaba Nidā. Ozolu atrašanās vietas apskatāmas šeit: https://apskaujlatviju.lv100.lv/map

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju. Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.
Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.
Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.
Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt.
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks. Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup. Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks.

Māra Zālīte