Putnu vērošana Papes Dabas parkā Drukāt

Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām novērošanas vietām Latvijā putnu migrācijas laikā. Rudeņos un pavasaros tūkstošiem gājputnu un sikspārņu kā migrācijas ceļu izmanto tieši šo joslu gar Papes ezeru un jūru (Baltās - Baltijas jūras gājputnu ceļš). Pēc speciālistu vērtējuma sezonā caurceļojošo putnu skaits pārsniedz vienu miljonu.

 

Putnu vērošanai pieejams tornis - Papes ciema Priediengalā, kā arī 2 putnu novērošanas slēpņi ezera austrumu krastā. Savukārt Nidas purva rietumu malā slejas novērošanas platforma purva izpētei. Nidas purvs rudeņos ir nozīmīga zosu un  dzērvju atpūtas un nakšņošanas vieta. Kopumā parkā novērotas 278 putnu sugas.

Putnu vērošanas ekskursijas parkā gida pavadībā, tālr. 29224331