Sociālie pakalpojumi Rucavas novada iedzīvotājiem Drukāt
  • Iesniegumu pieņemšana, izvērtēšana;
  • Sociālās Rehabilitācijas plāna izstrāde;
  • Dzīves vietas apsekošana;
  • Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana;
  • Organizē asistenta pakalpojumus iedzīvotājiem ar invaliditāti;
  • Sociālo pabalstu piešķiršana;
  • Organizē sociālo rehabilitāciju bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
  • Organizē klientu ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādēs;
  • Sniedz mājas aprūpes pakalpojumus.