Sikšņu pamatskolas vēstures fakti Drukāt

Esošā skolas ēka sākta celt 1927.gadā. Tās celtniecībā ilgusi gandrīz 10 gadus un tajā savu ieguldījumu devusi gan valsts, gan vietējie pagasta iedzīvotāji. 1936.gada augustā jaunā skolas ēka tika iesvētīta kā Dunikas - Sikšņu 6klasīgā pamatskola. Mācības jaunajā skolas ēkā uzsāka jau ātrāk – 1929./1930.mācību gadā.  Skolas pārzinis tai laikā bija Oskars Jansons – loti enerģisks, atsaucīgs un labs skolas vadītājs, kurš daudz izdarījis skolas un tās apkārtnes iekārtošanā un izdaiļošanā.

Skolas pārziņi un direktori:

-        līdz 1938.gadam – Oskars Jansons

-        līdz 1940.gadam – Teodors Kalks

-        1940./1941.m.g. – Marija Putra

-        no 1941.- 1961.gadam – Jānis Veisbuks

-        1961.- 1972.gads – Vaira Treibaha

-        1972.-1988. gads  - Ausma Padalka

-        1988.- 1990. gads – Edīte Endola

-        1991.- 1994.gads – Māra Upeniece (Daize)

-        1994.-1999. gads – Irma Ziemele

-        No 2000.gada – Sandra Malakauska

Gadu gaitā skolā strādājuši daudzi skolotāji. Vecākā paaudze glabā cieņu un pateicību saviem skolotājiem – L.Jansonei, M.Šteinbrikai, M.Hūnei, M.Piečei, J.Muižniecei, V.Cēbergam, R.Kalniņam, M.Ņikoņenko, V.Janaitei. Vidējās paaudzes skolas gaitas cieši saistītas  ar N.Lauksargas, V.Lauksarga, K.Šteinbergas, F.Šteinberga, A.Mackares, V.Mackara, I.Roles, E.Mangules, V.Cvībeles, J.Čevera, Z.Saldnieces, L.Strelevičas, E.Girgensona, V.Betleres, un citu skolotāju pedagoģisko un audzināšanas darbu. Savukārt pēdējos gadu desmitos ar savu veikumu un darba stilu pēdas skolas vēsturē atstājuši bijušie skolotāji O.Balbarde, L.Valdmane, D.Role, L.Urbāne, M.Stalta, R.Juzups, A.Rancāne,...   Protams, nevar nosaukt visus, bet katram šeit strādājušajam pedagogam ir sava vieta skolēnu sirdīs un skolas vēsturē.

Laikam ritot, mainījušies arī skolas nosaukumi. Sākotnēji Dunikas – Sikšņu sešklasīgā pamatskola, no 1933.gada Sikšņu septiņgadīgā skola, no 1963.gada – Sikšņu astoņgadīgā skola, no 1989.gada Sikšņu deviņgadīgā skola, bet kopš 1992.gada – Sikšņu pamatskola.

Kopš pirmā izlaiduma 1935.gadā skolu absolvējuši vairāk nekā 800 audzēkņu. Šo skolu par savu sauc dažādu profesiju darbinieki – lauksaimnieki, celtnieki, pedagogi, mūziķi, mākslinieki, juristi, mediķi, jūrnieki, banku un tirdzniecības darbinieki, utt. Skolēnu skaits skolas  pastāvēšanas gados bijis ļoti dažāds – no 190 skolēniem 1952./1953.mācību gadā līdz šodienas 50-60 skolēniem.