Grāmata „Rucavas garamantas I” Drukāt

garamantas1 Apgādā „Zinātne” sadarbībā ar Latviešu Folkloras krātuvi un Rucavas novada domi klajā nākusi grāmata „Rucavas garamantas I”. 2019.gada 1.martā Ķīpsalas izstāžu zālē notika grāmatas „Rucavas garamantas I” atvēršana, piedaloties grāmatas autoriem - izdevējai Ingrīdai Segliņai, sastādītājai Mārai Vīksnai, daudzo Rucavas tekstu atšifrētājai un Jāņa Ģirņa burtnīcu sagatavotājai rucavniecei Ingai Tapiņai, Beatrisei Reidzānei – Rucavas valodas īpatnību skaidrotājai, LFK vadītājai Ritai Treijai un pētniecei Antrai Upeniecei. Grāmatu izdziedāt līdzēja no Rucavas atbraukušie Rucavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāji ar kādreiz Marijas Ģirnes iedziedātām un citām skaistām Rucavas garajām dziesmām un tradīciju kopa „Rucavas sievas” ar Rucavas dziesmu pērlēm no senajām krustūbām un kāzām. Pēc oficiālās grāmatas atvēršanas rucavnieku iznāciens turpinājās izdevniecības „Zinātne” stendā, kur vairāk kā 400 izstāžu apmeklētājiem tika dota iespēja baudīt rucavnieku labumus – rupjmaizi ar balto sviestu un kvasu, turpinot skanēt Rucavas dziesmu pērlēm.

Grāmatas atvēršana Rucavā plānota 14.aprīlī, bet jau šobrīd grāmatas ir iespējams iegādāties, zvanot pa tel. 26814051 Sandrai Aigarei.