Noslēdzies projekts „Prasmju skola 2017” Drukāt

Nu jau vairākus gadus Rucavas sievas gūst Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu Prasmju skolai, kurā tiek apgūtas dzīvei noderīgas prasmes. Šoreiz finansējums mazāks par pusi no prasītā (EUR 850 no EUR 2105). Bet arī ar šo naudiņu un Rucavas novada domes atbalstu (finansējums Aizputes TV filmai par Meistardienu Rucavā EUR 380) projekts veiksmīgi tiek īstenots.

Šajā Prasmju skolā darbs notika divos virzienos: tradicionālajā kokles spēlē (skolotāja D. Liepa) un Rucavas tautas tērpa darināšanā un nēsāšanā. Lielākais darbs tika paveikts Meistardienā, par ko interesenti guva plašu ieskatu aprīļa mēneša „Duvzares vēstīs” un noskatoties filmu „Meistardiena Rucavā” reģionālajā TV. Kas vēl ir paveikts šajā projektā? 12.maijā notika intensīvs darbs Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas fondos. Šo darbu veica S. Aigare. I.Tapiņa un M. Vajevska. Tika safotografētas un aprakstītas ap 50 rucavnieku  – sievu un vīru apģērba daļas: mārģenes, drābules, nāmati, austines, prievītes, u.c. Šķiet vērtīgākais ieguvums bija vienkopus redzēt muzejā nonākušos vīru svārkus, bikses, izrakstītos kreklus. Ar laiku tas viss tiks sagatavots krāsainā metodiskajā materiālā, bet digitalizētais materiāls glabāsies Rucavas bibliotēkā ārējā cietajā diskā un būs pieejams interesentiem. Bez jau minētās Meistardienas notika vairākas Prasmju skolas nodarbības Rucavas goda tērpa darināšanā: sievas nāca ar saviem iesāktajiem, pusdarinātajiem tērpiem vai to daļām – krekliem, villainēm, lindrukiem, vestēm, adītām jakām un zeķēm. Notika pielaikošana, atrādīšana un darbu turpināšana. Labas padomdevējas ir pašas sievas: Māra, Aija, Aleksandra, Rasma, Inga, Dace, Maija u.c. Irēnai jau ir jauns krekls un izrakstīta baltā villaine. Nu tiek šūts jauns pašas lindruks un veste. Kopīgiem spēkiem tiek atjaunots kāds vecāks „Zvanītājos” esošs tērps – vecās lentas ir noārdītas, tērps izmazgāts, tiek uzšūtas jaunas lentas – tajā varēs tērpties kāda Rucavas sieva, kura vēl nav tikusi pati pie sava tērpa, bet kas godos gribēs rotāties Rucavas goda tērpā. Projekts noslēdzies, bet darbi jau nebeidzas. Vērtīgākais ir tas, ka Rucavā vēl ir sievas, kas grib tikt pie sava tērpa. Un „Zvanītāji”  un Rucavas tradīciju klubs ir tā vieta, kur var gūt padomu un ierosmi.

Esam saņēmuši vēl vienu labu ziņu – VKKF atbalstījis Rucavas novada domes iesniegto projektu „„Zvanītāju” vasaras skoliņa 2017” (finansējums EUR 1000). Nu ko? Strādājam! „Zvanītāju” vasaras skoliņa notiks no 7. Līdz 13. augustam. Iecerēts apgūt Rucavas prievīšu aušanu un lupatu celiņu aušanu Ilmas Rubenes vadībā. Ja nu kāda sieva gribēs savam vīram vai dēlam sākt darināt goda tērpu, arī tam netiks liegts padoms. Zēni un vīri varēs piedalīties manteļskursteņa remontdarbos Roberta Stirnas vadībā. Māla izstrādājumus  gatavot mācīs Vineta Trumpeniece. Kokles un stabules spēli  mācīs un kopīgu dziedāšanu šoreiz vadīs Ieva Tālberga – talantīgā kādreizējās folkloras kopas „Baļķi” dziedātāja un muzicētāja, bet rotaļas un dančus mācīs Sandra Aigare.