Ko darīt ar lindrakiem aprīlī? Drukāt

Šo rītu kāmēr es vēl knosos pa gultu, mana māsēna jau pucējas, ģerbj kreklus un lindrakus. Skatos jo cieši – vai, mās, tev tas krekls otrādi!

- Ko? Va i tiesa?

- Aprill, aprill! Juk šorīt pirmais aprīlis!

Bet joki mazi, jālaiž uz Paurupi, kur čeklākās rucavnieces sanāk uz Meistaru dienu, jeb kā avīzās raksta – klāt ir notikums „Satiec savu meistaru!” Atbraukuši pārs ciemu, kas grib dalīties vai mācīties meistarībā.

Kā jau pie 1.aprīļa, sākam no otra gala. Ja lopi, cūkas nav jāšeŗ, tik vīrs un suns, var pagūt jau no paša rīta būt uz strīpas visā košumā. Nav jau pirmo gadu, kā Rucavas sievas cita pakaļ citai, pa vienai un brīžis visas kopā darina tautas tērpus. Talab šorīt jau lindraki sklaidās, treses spīd un pillas krūtes dzintara. Sanākušas, sapucētas, izietam goda danci, kamēr kājēnas nav piekusušas. Dace nu jau cik reiz svešiem un pašiem stāstijusi, kā apģērbt rucavnieci, šoreizu rāda, kā izģērbt, lai zina pie gatava pieietot, kas kurai apakšā un kur ko meklēt. Kamēr nosien vienu drāneli, otru, un nokrīt lindraki, paiet puse dienas. Ko darīsi, seriālu aktrises jau nav momentloterija!

Kad visas sevi atrādījušas, kura vēl kā pietrūkusi, vai nav paguvusi visu tautastērpa kārtu sarinkt, sašūt, saadīt, pēc pusdienas sanāk pie darba un pēc padoma. Evita pa vienam vien rāda izšūtos krekla gabaliņus: te man novembris, te janvāris, te – no pat februāra līdz martam, gan jau līdz Jāņu visi būs gatavi un varēs sašūt kopā. Intai akal citas mērvienības – villaine rakstās, kamēr iet hokejs. Dacei – krekla krūmam šujas līmenis pa līmenim uz augšu, akurāt kā pavasari pumpuri pastiepj katram krūmam galotni augstāku. Tā paaug uz augšu līdz ar rakstiem arī gars.

Kamēr sievas pārspriež, ko un kā labāk darīt, pa to laiku bērniņi kopā ar Dinu Liepu ar rubināšanu  un pacietību mācās izdabūt dziesmu no kokles stīgām. Uz pavakari sievas jau ir izsarunājušas, taka linus izmīstījušas, un bērniņi, kas sākumā spēlē pa vienam, beigās jau laiž vaļā transā! Tad mēs kopā sagājuši, ņēmām tās sienas kopā tricināt!

Ko redzēju, to pierakstīju, ko nesadzirdēju,

piedomāju klāt, aprill, aprill!

Inga Tapiņa, 2017.gada 1.aprīlī