Skan kokles, "šujas" tērpi Drukāt

Jaunais gads Rucavas sievām un „Ķocīša” koklētājiem iesācies spraigi.

3 dienu garumā (13.-15.janvāris) skolā skanēja kokles skaņas – tur D. Liepas vadībā kokles spēlē vingrinājās gan pieredzējušāki koklētāji – Ritvars, Zane, u.c.,  kuri ar kokli „draugos” nu jau trešo gadu, gan iesācēji. Šobrīd kokles spēli apgūst 17 Rucavas skolas skolēni, spēlē arī bijušie skolas audzēkņi – Alīda un Vendija, un pati direktore, „Ķocīša” vadītāja - Liena Trumpika.

Sestdien,14.janvārī  Aijas Cinkmanes „valstību” – skolas mājturības kabinetu pieskandināja sievu balsis. Spriežama un runājama bija gana- daudzas sievas jau tikušas pie sava tērpa, citām vēl jādomā, ko un kā šūt. Te lieti noderēja gan sagatavotais metodiskais materiāls, gan Rīgas un Liepājas muzeju fondos esošo lindruku, vestu un jaku skatīšana lielajā ekrānā. Kurzemes tautas tērpu centra vadītāja Lia Ģibiete dalījās savā pieredzē, kas gūta gan pētot tautas tērpus muzejos, gan pašai darinot tērpus, gan skatot un vērtējot  Dziesmu svētku dalībnieku tērpus. Lia gan atzina, ka arī viņa daudz ko nezina, ka ir diskutējamas lietas, un ka mums pašām uz vietas ir labu labie pētnieki un tērpu darinātāji – tādi kā Dace Tapiņa, Māra Tapiņa, Inga Tapiņa u.c. Rucavas sievām dzīvi iesaistoties sarunā un daloties savā pieredzē, ātri vien pagāja laiks, un, kā pašām šķita – tika daudz kas izrunāts, nonākts pie vērtīgām atziņām. Tagad gan jāpāriet no runāšanas pie darīšanas. 1. un 2.aprīlī Vislatvijas pasākumā „Satiec savu meistaru!” iesaistīsies arī Rucava. Rucavnieces nolēma, ka jādara tas, kas pašām vajadzīgs un arī, ko pašas labi pieprot, proti, būs vairākas meistarklases – gan lindruku un vestes šūšanā, gan caurlieliņu un tautisko jaku adīšanā, gan kreklu un villaiņu izšūšanā. Savā pieredzē dalīsies un praktiskus paņēmienus ierādīs gan L.Ģibiete, gan pašu sievas – M.Tapiņa, A.Cinkmane, D.Tapiņa, I.Tapiņa, A.Maksakova, R.Kleina u.c.. Un protams, būs kokles spēles meistarklase D.Liepas vadībā.

Sestdien pirms kopīgajām pusdienām sievas gaidīja pārsteigums – koklētāji atrādīja, ko no jauna bija iemācījušies šajās nepilnajās pāris dienās. Savukārt svētdien atskaites koncertā kokles skaņas baudīja un priecāties par savu bērnu sasniegumiem varēja bērnu vecāki. Paldies „Zvanītāju” saimniecēm – Dacei, Lilijai un Rutai un skolas saimniecei Dacei ar palīgiem par garšīgajām pusdienām. Vislielākais paldies Lienai Trumpikai, kura ziedoja savu dārgo laiku un visas trīs dienas strādāja kopā ar saviem koklētājiem un gādāja, lai mums visiem būtu silti, mājīgi un lai visi būtu paēduši. Paldies Vītolu un Ozolu ģimenēm par atsaucību, nodrošinot naktsmājas kokles spēles skolotājai D.Liepai.

Sandra Aigare