Nidā Drukāt

Sanākat, lidojiet šurpu
Ligzdā, putniņi, atpakaļ!
Nav jau vairs ilgi laika:
Klau, kokā jau dzenis kaļ!

Tā dzejnieks Ādolfs Gaujietis, un šīs rindas tik piederīgas ir šoreiz par nidiniekiem, kuri 14.augustā salidoja no malu maliņām uz savām dzimtām kāpām bangainās jūras krastā. Ar Dieva svētību, ko kapusvētkos visiem novēlēja mācītājs, ļaudis sanāca nelielajā estrādē, kā ligzdā, kur cieši kopā vietas pietika visiem, lai paslēptos no nelielās lietus šalts. Citi pie galdiem sasēduši, citi turpat priekšplānā – kā putni čaloja visos stūros, mirdzošām acīm un gaišām sejām, par atkalredzēšanos pēc daudziem gadiem.

Šajā reizē tā bija satikšanās un atvēršanās atmiņām, gan priecīgām un laimīgām, gan skarbām un sāpīgām. Lielākajai daļai sanākušo Nidā ir aizvadīts bērnības un jaunības laiks, kad dzīve mutuļoja, smags darbs un jautras balles kā jūras viļņi saplūda kopā, bet garu gadu laikā cilvēki ar jūras vēju aizvējoja prom uz dzīvi citur. Bet ik vienam, kuri bija šeit, sirdī ir skumjas par aizgājušo, par zudušo, par pārdoto mājvietu un dzimteni un, jo vairāk, saprotot, ka neko atpakaļ atgriezt nav iespējams. Tāpēc te ir vieta, kur smelties spēku un brīvību garam un dvēselei, lai dzīvotu tālāk un par to stāstītu un nodotu nākamām paaudzēm, cik svarīgas ir dzimtās zemes sajūtas un savu sakņu apzināšanās.

Par iespēju sanākt un sasēst pie balto galdautu klātiem galdiem pateicība Rucavas tradīciju kluba vadītājai Sandrai Aigarei un meitenēm Sanitai Trumpikai un Videgai Kāpostiņai, liepājniekam - Nidas cieši skartajam Mārim Stankevičam, Rucavas domei par finansiālu atbalstu Aizputes televīzijas darbam. Vislielākais paldies Rucavas novadpētniecei Guntai Timbrai, kura ar lielu rūpību sagādāja uzskates materiālus par senākiem notikumiem, par jaunu stāstu pierakstiem un pašiem nidiniekiem par uzticēšanos, mīlestību un kontaktiem, lai pēc kāda laika vēlreiz tiktos un atnāktu arī tie, kuri nevarēja šajā reizē, ar atskatu par bijušo un, kas zin, varbūt ar jaunu domu kā Nidu un visu jūras malu nepazaudēt pavisam.


Māra Tapiņa