Talka „Zvanītājos” Drukāt

Kā katru gadu – Rucavas sievas talkas dienā sakopj pa kādam „Zvanītāju” sētas stūrītim. Šogad trūkties dabūja krūmu brikšņi un savu laiku nokalpojušie koki. Bet nu gan jāatzīst, ka vīru un zāģu šoreiz vairāk kā sievu. Zāģētāju pulkā Pričina Imants, Zemes Jānis, Vārna Oskars, Aigars Arnolds, Ķestera Jānis, Seļivanova Pēteris. Sievas tik velk zarus un kurina lielos ugunskurus. Un krauj kaudzītē malku ziemai. Krietni pastrādājuši, talcinieki nopelnījuši sātīgo pupiņu zupu un var sēsties ap saimes galdu.