Iepirkumi 2013.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2013.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena LVL (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

28.12.2013. RND - 2013 - 17/IP/A Papildus iepirkums "Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi" lll daļa PIL 8.1.panta kārtībā ar 10.daļas nosacījumiem Lēmums 23.12.2013. SIA ''Compaqpeat''
Ls 4320
Līgums noslēgts uz 12 mēnešiem
28.12.2013. RND - 2013 - 17/IP Datortehnikas iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2014.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 14.01.2014. plkst.10.00 Nolikums, precizējums

Lēmums

18.01.2014. SIA "Inser IT"

EUR 7562.50 Līgums noslēgts uz 1 gadu
05.12.2013. RND - 2013 - 16/IP Saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Iepirkums 8.1.panta kārtībā 17.12.2013. plkst.10.00 Nolikums

Lēmums

07.01.2014. - SIA "Selding" 

l dalai - EUR 2987.14 , ll daļai - EUR 2099.32 Līgums noslēgts uz 1 gadu
05.12.2013. RND - 2013 - 15/IP/EZF Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Rucavas pagastā, Rucavas novadā Iepirkums 8.1.panta kārtībā

17.12.2013. plkst.10.00


Vietas apskate dabā 10.decembrī plkst.12.00 Papē

Nolikums, pielikums, tehniskais projekts, papildinājumi, atbildes uz jautājumiem Nr.1

Lēmums

06.01.2014. - SIA "Liepājas celtnieks"

EUR 116641.82

Līgums

noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 11.aprīlim

22.11.2013. RND - 2013 - 14/IP Rucavas novada pašvaldībasceļu grants seumu atjaunošanas un asfaltbetona segumu bedrīšu remontdarbi Iepirkums 8.1.panta kārtībā 03.12.2013. plkst.10.00 Nolikums, pielikumi

Lēmums

17.12.2013. - uzvarētāji l un ll daļai - SIA "Jaunjoži", lll un lV daļai SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

l daļai - Ls 4900;

ll daļai - Ls 5950 ,

lll daļai - Ls 2550;

lV daļai - Ls 3400

Līgumi: CTB, Jaunjoži

noslēgti no 2014.gada 1.maija līdz 31.augustam

22.11.2013. RND - 2013 - 13/IP Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Iepirkums 8.1.panta kārtībā 03.12.2013. plkst.10.00
Nolikums, pielikumi, precizēts pielikums

Lēmums

17.12.2013. - uzvarētāji l daļai, ll daļai, lV daļai - PS "Veckūkši"; lll daļai - nav rezultāta

l daļai - Ls 7560,

ll daļai - Ls 3780,

lV daļai - Ls 2695

Līgums

noslēgts uz 12 mēnešiem

20.08.2013. RND - 2013 - 12/IP Tehniskā projekta izstrāde ēkas "Sudrabi" rekonstrukcijai par Sociālo māju Rucavas novada Rucavā Iepirkums 8.1.panta kārtībā 03.09.2013. plkst.10.00 Nolikums un pielikumi, precizētais pielikums Nr.2

Lēmums

27.09.2013. - uzvarētājs AS ''Būvmeistars'' reģ.Nr. 4210300555

4290.00

Līgums;

izpildes laiks - 6 nedēļas

02.08.2013. RND - 2013 - 11/IP Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm 2013./2014.mācību gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 13.08.2013. plkst.10.00 Nolikums

Lēmums

26.08.2013.

I daļa - pien.a produkti - SIA "Tukuma Piens",

II daļa - maizes produkti -AS "LPB" Priekules maizes ceptuve,

III daļa - gaļas produkti - SIA "Forevers",

IV daļa - saldētie produkti, V daļa - augli un dārzeņi, VI daļa - bakalejas preces - Ls  SIA "Sanitex Baltic Distribution"

3424.25


2655.29


2342.70


1722.35


2223.35


2361.96

Līgumi:

I daļa,

II daļa,

III daļa,

IV, V, VI daļas.

26.07.2013. RND - 2013 - 10/IP Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm 2013./2014.mācību gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 06.08.2013. plkst.10.00 Nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts 01.08.2013, pamatojoties uz PIL 38.panta 2)daļa - atklātas būtiskas nepilnības iepirkuma Nolikuma prasībās

23.04.2013. RND - 2013 - 09/IP/EZF Tehniskā projekta izstrāde Rucavas novada Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Iepirkums 8.1.panta kārtībā 10.05.2013. plkst.10.00 Nolikums un pielikumi

Lēmums

15.05.2013. iepirkums pārtraukts pamatojoties uz PIL 8.panta 6.daļa - piedāvājuma līgumcena pārsniedz Pasūtītāja līgumcenu un pieejamo finansējumu

02.04.2013. RND - 2013 - 08/IP Celtniecības un remontu materiālu iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Iepirkums 8.1.panta kārtībā 19.04.2013. plkst.10.00 Nolikums

Lēmums

08.05.2013. - SIA "RAUTAKESKO"

4131.69 Līgums noslēgts līdz 2014.gada 9.maijam
02.04.2013. RND - 2013 - 07/IP/EZF Rucavas novada Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Iepirkums 8.1.panta kārtībā

19.04.2013. līdz plkst. 10.00

Vietas apskate 2013.gada 12.aprīlī plkst.11.00 Rucavas novada, Papē, Papes bākas stāvlaukumā

Nolikums un pielikumi

Lēmums

19.04.2013.
Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz PIL 38.panta 1)daļu - netika saņemts neviens piedāvājums

02.04.2013. RND - 2013 - 06/IP Kancelejas preču, mācību materiālu un printeru/kopētāju drukas tinšu/kārtridžu iegādes Rucavas pašvaldības iestāžu vajadzībām Iepirkums 8.1.panta kārtībā 19.04.2013. plkst.10.00 Nolikums

Lēmums

08.05.2013.

I daļai - SIA "ETA centrs" ,

II daļai - AS "Liepājas papīrs",

III daļai - SIA "Inser IT" -

3077.50

498.95

510.20

Līgumi noslēgti līdz 2014.gada 9.maijam
17.02.2013. RND - 2013 - 05/IP/EZF Rucavas novada Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Iepirkums 8.1.panta kārtībā 01.03.2013. pkst.10.00 Nolikums un pielikumi

Lēmums

22.03.2013. iepirkums pārtraukts pamatojoties uz PIL 8.panta 6.daļa - piedāvājuma līgumcena pārsniedz Pasūtītāja līgumcenu un pieejamo finansējumu

17.02.2013. RND - 2013 - 04/AK Degvielas (E95 un DD) iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām Atklāts konkurss 22.03.2013. plkst.10.00 Nolikums un pielikumi

Lēmums

11.04.2013. - SIA "KINGS"
54267.30 Līgums tiks slēgts uz 1 gadu
17.02.2013. RND - 2013 - 03/AK Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rucavas novada administratīvajā teritorijā Atklāts konkurss 22.03.2013. plkst.10.00 Nolikums un pielikumi

Lēmums

07.03.2013. - iepirkums pārtraukts pamatojoties uz PIL 38.panta 2)daļa – atklātas būtiskas nepilnības iepirkuma Nolikuma prasībās.

21.01.2013. RND - 2013 -02/IP/EZF Ēkas "Dzintarvēji" rekonstrukcija par ekspozīcijas telpām Iepirkums 8.1.panta kārtībā Līdz 2013.gada 12.februārim plkst.10:00, vietas apskate 2012.gada 28.janvārī plkst.12:00

Nolikums un pielikumi;

jautājumi un atbildes;

precizēti pielikumi Nr.2 un Nr.3

Lēmums

19.02.2013.

AS "Būvmeistars"

24704.61 Līgums noslēgts līdz 2013.gada 1.jūlijam
21.01.2013. RND - 2013 -01/IP/EZF Papes stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Iepirkums 8.1.panta kārtībā Līdz 2013.gada 12.februārim plkst.10:00, vietas apskate 2012.gada 28.janvārī plkst.11:00 Nolikums un pielikumi

Lēmums

Iepirkums pārtraukts 12.02.2013., pamatojums - "Publisko iepirkumu likuma" 8.'panta 6.daļa - piedāvājuma līgumcena pārsniedz Pasūtītāja līgumcenu un pieejamo finansējumu