Iepirkumi 2012.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2012.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena LVL (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

20.12.2012. RND – 2012 – 18/IP/ELFLA Papildus neparedzētie būvdarbi projektam - administratīvās ēkas daļu rekonstrukcija par Saieta namu Rucavas novada Dunikas pagasta "Purenītēs" Iepirkums 8.1.panta kārtībā
(ar 63.panta nosacījumiem)

Lēmums

03.01.2013. SIA "Dzintars AB"

29683.23 Vienošanās noslēgta 15.01.2013. uz projekta realizācijas laiku
02.12.2012. RND - 2012 - 17/IP Saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2013.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 13.12.2012. līdz plkst.10:00 Nolikums

Lēmums

27.12.2012. par I un II daļu SIA "Zemnieku sēta"

1614.17

1522.55

Līgums
noslēgts 08.01.2013. uz 1 (vienu) gadu
02.12.2012. RND - 2012 - 16/IP Datortehnikas iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2012.gada nogalei un 2013.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 13.12.2012. līdz plkst.10:00 Nolikums, jautājumi un atbildes

Lēmums

17.12.2012. SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"

5448.99 Līgums noslēgts
18.12.2012. uz 1 gadu
16.11.2012. RND - 2012 - 15/IP/ESF Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) izstrāde 2013.- 2038.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 30.11.2012. plkst.10:00 Nolikums ar pielikumiem

Lēmums

06.12.2012. SIA "Grupa 93"

4100,00 Līgums noslēgts 10.12.2012. līdz 2013.gada 15.martam
16.11.2012. RND - 2012 - 14/IP Lietotas vieglās automašīnas(5-7 vietas) un lietota apvidus auto(5 vietas un 4x4) iegāde Rucavas novada pašvaldībai Iepirkums 8.1.panta kārtībā 30.11.2012. plkst.10:00 Nolikums ar pielikumiem

Lēmums

05.12.2012. par I daļu SIA "Skandi Motors"

par II daļu - SIA "Arden Trade"

4132.23


3900.00

Līgumi noslēgti I daļai 12.12.2012., II daļai 06.12.2012., piegāde 15 dienu laikā
16.11.2012. RND - 2012 -13/IP Rucavas novada ceļu grants segumu atjaunošanas un asfaltbetona segumu bedrīšu remontdarbi 2013.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 30.11.2012. plkst.10:00 Nolikums, pielikumi

Lēmums

05.12.2012. par I un II daļu SIA "KCB"

par III un IV daļu AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

13380,00


8330,00

Līgumi noslēgti 2012.gada 10.decembrī un darbi tiks veikti 2013.gadā no 1.maija līdz 30.augustam
16.11.2012. RND - 2012 - 12/IP Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada nogalei un 2013.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 30.11.2012. plkst.10:00 Nolikums, pielikumi

Lēmums

05.12.2012.

I, II, IV daļa - PS "Veckūkši"

III daļa - SIA "Compaqpeat"

9337.50


2720.00

Līgumi noslēgti 12.12.2012. uz 1 gadu
01.11.2012. RND - 2012 - 11/IP/ESF Rucavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas (IAS) izstrāde 2013.- 2038.gadam Iepirkums 8.1.panta kārtībā 13.11.2012. Nolikums,
jautājumi un atbildes Nr.1, pielikumi 2 un 3, 5; precizētais nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts 13.11.2012. pamatojums PIL 38.panta 2)daļa - atklātas nepilnības iepirkuma Nolikumā.

24.08.2012. RND - 2012 - 10/IP "Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestāžu vajadzībām 2012./2013.mācību gadam" Iepirkums  8.1.panta kārtībā

04.09.2012.

plkst.10:00

Nolikums un pielikumi Lēmums

10.09.2012.

I daļa – piena produkti - SIA “Tukuma Piens

II daļa – maizes produkti -AS “LPB” Priekules maizes ceptuve

III daļa - gaļas produkti – SIA “Forevers

IV daļa – saldētie produkti - SIA “Ingman Saldējums”

V daļa – augli un dārzeņi - SAS “Citva”

VI daļa – bakalejas preces - SIA “Ezermala 1”

3621.95


2645.69


3551.10


1311.45


2549.25


2932.58

Līgumi noslēgti 12.09.2012. līdz 30.06.2013.

05.07.2012. RND - 2012 - 09/IP/ERAF Priekšizpētes veikšana, informācijas sagatavošana Rucavas – Skodas pierobežas reģiona satiksmes infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai, reģiona pieejamības palielināšanai un projekta noslēguma konferences „Transporta saiknes atjaunošana starp Skodas un Rucavas pašvaldībām" organizēšana Iepirkums  8.1.panta kārtībā 17.07.2012. plkst.10.00 Nolikums 20.07.2012.
SIA "Grupa 93"
8640,44 Līgums noslēgts 20.07.2012. uz 4 mēnešiem
25.06.2012. RND - 2012 - 08/ELFLA Administratīvās ēkas daļu rekonstrukcija par Saieta namu Rucavas novada Dunikas pagasta "Purenītēs" Atklāts konkurss 27.07.2012. plkst.10.00. Vietas apskate 10.07.2012. plkst.12.00 Nolikums, pielikumi, jautājumi un atbildes Nr.1
02.08.2012.
SIA "Dzintars AB", reģ.Nr. 42103038221
132249,28 Līgums noslēgts 14.08.2012. līdz 2013.gada 1.martam
14.06.2012. RND - 2012 - 07/AK Elektroenerģijas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām 2012 - 2014.gadam Atklāts konkurss 17.07.2012. plkst.10.00 Nolikums, jautājumi un atbildes Nr.1
20.07.2012.
SIA "ENEFIT", reģ.Nr. 40003824046
23187,83 Līgums noslēgts 14.08.2012. uz 2 gadiem
03.05.2012. RND - 2012 - 06/AK/ERAF Rucavas "Centra dzirnavu" ēkas rekonstrukcija par Saieta namu Atklāts konkurss 05.06.2012. līdz plkst.10.00. Dalībnieku sapulce, vietas apskate notiks 18.05.2012. plkst.12.00 Rucavā - Centra dzirnavās Nolikums, tāmes, tehniskais projekts, AVK, logu specifikācija, jautājumi Nr.1, jautājumi un atbildes Nr.2
Iepirkums pārtraukts 07.06.2012., pamatojums - "Publisko iepirkumu likuma" 8.'panta 6.daļa - piedāvājuma līgumcena pārsniedz Pasūtītāja līgumcenu un pieejamo finansējumu
03.04.2012. RND - 2012 - 05/IP Datortehnikas iegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm 2012.gadam Iepirkums  8.1.panta kārtībā 20.04.2012. līdz plkst. 10.00 Nolikums 24.04.2012. SIA "Inrex Finance" 2289.22 Līgums noslēgts 25.04.2012. Izpilde 30 dienas
23.03.2012. RND - 2012 - 04/IP Celtniecības un remontu materiālu iegāde Rucavas pašvaldības iestāžu remontdarbiem Iepirkums  8.1.panta kārtībā 03.04.2012. līdz plkst. 10.00

Nolikums ar pielik.

Jautājumi un atbildes

SIA "DEPO DIY" Ls 4704.36 Līgums noslēgts 05.04.2012. uz vienu gadu līdz 2013.gada 5.aprīlim
23.03.2012. RND - 2012 - 03/IP/SIF Rucavas novada pašvaldības darbinieku apmācību cikls Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” ietvaros Iepirkums  8.1.panta kārtībā 03.04.2012. līdz plkst. 10.00 Nolikums ar pielik.
05.04.2012. biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" Ls 5665.00 Līgums noslēgts 10.04.2012. līdz 2012.gada 30.jūnijam
07.03.2012. RND - 2012 - 02/IP Kancelejas preču, mācību materiālu un printeru/kopētāju drukas tinšu/kārtridžu iegādes Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Iepirkums  8.1.panta kārtībā 20.03.2012. līdz 10.00 Nolikums

22.03.2012. -  I daļai - AS "Liepājas papīrs"

22.03.2012. - II daļai - AS "Liepājas papīrs"

22.03.2012. - III daļai - SIA "IT Latvija"

Ls 2498.44


Ls 508.88


Ls 727.86

Līgums noslēgts 26.03.2012. uz 1 gadu
17.02.2012. RND - 2012 - 01/AK Degvielas (E95 un DD) iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām Atklāts konkurss 20.03.2012. līdz 10.00 Nolikums 22.03.2012.
I daļa - SIA "KINGS",
II daļa - SIA "KINGS"

Ls 35967.40, Ls 15414.60

Līgums noslēgts 10.04.2012. uz vienu gadu