Iepirkumi 2018.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2018.gadā

No 1.aprīļa pieteikumi atklātajiem konkursiem tikai elektroniski EIS sistēmā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

29.10.2018.RND/2018/18Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā
PIL 9.panta kārtībā09.11.2018. plkst.11.00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums

Līgums
05.10.2018.RND/2018/17Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
PIL 9.panta kārtībā18.10.2018. plkst.14.00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums

Līgums
19.09.2018.RND/2018/16Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
PIL 9.panta kārtībā01.10.2018. plkst.14.00Nolikums, specifikācijaZiņojums

Līgums
30.08.2018.RND/2018/15Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā
PIL 9.panta kārtībā13.09.2018. plkst.10.00Nolikums, tāme, pielikumi
Ziņojums

Līgums
23.08.2018.RND/2018/14Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
PIL 9.panta kārtībā06.09.2018. plkst.10.00Nolikums, specifikācijaZiņojums

Līgumi: Bajards, LPB, Sanitex
17.08.2018.RND/2018/13Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
PIL 9.panta kārtībā28.08.2018. plkst.10.00Nolikums, specifikācijaZiņojums (iepirkuma pārtraukšana)


13.07.2018.

21.06.2018.

RND/2018/12

IUB Grozījumi publicēti 13.07.2018.

Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Atklāts konkurss27.07.2018. plkst.10.00

Nolikums, pielikumi

Nolikums, pielikumi

Ziņojums

Līgums
20.06.2018.RND/2018/11

Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

PIL 9.panta kārtībā03.07.2018. plkst.10.00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums

Līgums
04.06.2018.RND/2018/10Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumuPIL 9.panta kārtībā15.06.2018. plkst.10.00Nolikums, pielikumsZiņojums

Līgums
25.05.2018.RND/2018/09Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
Atklāts konkurss
11.06.2018. plkst.13.00Nolikums, pielikumiZiņojums

Līgums
Grozījumi 23.05.2018. 14.05.2018.RND/2018/08

Grozījumi 23.05.2018.

Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Atklāts konkurss
11.06.2018. 04.06.2018. plkst.14.00Grozījumi (Nolikums, pielikumi); Nolikums, pielikumiZiņojums


17.05.2018.RND/2018/07Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā9.panta kārtībā, ņemot vērā divdesmit pirmās daļas 3.punktu
Ziņojums


Līgums
10.04.2018.RND/2018/06Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
Atklāts konkurss10.05.2018. plkst.14.00Nolikums, pielikumi
Ziņojums


23.03.2018.RND/2018/05Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā
PIL 9.panta kārtībā12.04.2018. plkst.14.00
Nolikums ar pielikumiemZiņojums


15.03.2018.RND/2018/04Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros
PIL 9.panta kārtībā29.03.2018. plkst.14:00Nolikums ar pielikumiem (8-13, 14)
Ziņojums

Līgums
15.02.2018.RND/2018/03

Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām

PIL 9.panta kārtībā01.03.2018. plkst.14:00Nolikums
Ziņojums

Līgums
13.02.2018.RND/2018/01

Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

Atklāts konkurss08.03.2018. plkst.14:00Nolikums, skaidrojums
Ziņojums

Līgums