Iepirkumi 2017.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2017.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

21.12.2017.RND/2017/17Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā11.01.2018. plkst.14:00Nolikums
Ziņojums


19.12.2017.RND/2017/16Degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
Atklāts konkurss11.01.2018. plkst.14:00Nolikums, skaidrojums
Ziņojums

Līgums
04.11.2017.RND/2017/15Par jaunas vieglās automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā16.11.2017. plkst.14:00Nolikums
Ziņojums

Līgums
10.09.2017.RND/2017/14Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības
iestādēm

PIL 9.panta kārtībā21.09.2017. plkst.13:00

Nolikums, specifikācija, līgums

Ziņojums

Līgumi (1.daļa, 2.daļa, 3.daļa, 4., 5.daļa, 6.daļa, 7.daļa)

13.08.2017.RND/2017/13Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā24.08.2017. plkst.12:00Nolikums ar pielikumiem, skaidrojums
Ziņojums

Līgums
13.07.2017.RND/2017/12Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībāmPIL 9.panta kārtībā27.07.2017. plkst.10:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums


30.07.2017.RND/2017/11Papes ostas attīstības koncepcijas 2018.-2028. gadam izstrāde
PIL 9.panta kārtībā10.08.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums

Līgums
29.06.2017.RND/2017/10Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā13.07.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums


29.06.2017.RND/2017/09Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībāmPIL 9.panta kārtībā, ņemot vērā PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punkta nosacījumus

Ziņojums

Līgums
25.05.2017.RND/2017/08Ielu apgaismojuma būvniecība Rucavas novadā
PIL 9.panta kārtībā08.06.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem, skaidrojums
Ziņojums

Līgumi (1, 2)
18.04.2017.RND/2017/07Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā01.06.2017. plkst.11:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums

Līgums
13.04.2017.RND/2017/06Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā11.05.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums


13.04.2017.RND/2017/05Specializētā autotransporta piegāde Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā11.05.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums

Līgums
30.03.2017.RND/2017/04Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā13.04.2017. plkst.11:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums


16.02.2017.RND/2017/03Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
PIL 8.2' panta kārtībā02.03.2017. plkst.13:00Nolikums
Ziņojums

Līgums
16.02.2017.RND/2017/02Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm
2017./2018. gada apkures sezonai

PIL 8.2' panta kārtībā02.03.2017. plkst.13:00Nolikums, līgums
Ziņojums

Līgums
09.02.2017.RND/2017/01/ELFLASpēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un
uzstādīšana PII “’Zvaniņš”

PIL 8.2' panta kārtībā23.02.2017. plkst.10:00Nolikums
Ziņojums

Līgumi (1, 2)