Iepirkumi 2016.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2016.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

02.11.2016.RND/2016/09Degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
atklāts konkurss01.12.2016. plkst.10.00
Nolikums, līgums
Lēmums

12.10.2016.
RND/2016/08Pārtikas produktu piegāde, Rucavas novada izglītības iestādēmSarunu procedūra publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībai, ievērojot sešpadsmitās daļas 3.punkta un 9. panta septītās daļas nosacījumus-
-
Lēmums

Līgums 1. daļai un 2.daļai (1, 2) 12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas
30.08.2016.RND/2016/07Vienas mazlietotas traktortehnikas piekabes piegādeSarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā, ievērojot sešpadsmitās daļas 4.punkta nosacījumus-
-
Lēmums

Līgums

Līguma izpildes termiņš 10 darba dienas

29.07.2016.RND/2016/06Pārtikas produktu piegāde, Rucavas novada izglītības iestādēm
PIL 8.2' panta kārtībā18.08.2016. plkst.10:00Dokumenti
Lēmums

Līgumi (1, 2, 3, 4, 5). Līgumu izpildes termiņš 12 mēneši.
28.07.2016.RND/2016/05Vienas mazlietotas traktortehnikas piekabes piegāde
PIL 8.2' panta kārtībā18.08.2016. plkst.10:00Nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts.28.07.2016.RND/2016/04Inerto materiālu sagatavošana un izvešana ceļa saguma atjaunošanai, Rucavas novadā
PIL 8.2' panta kārtībā18.08.2016. plkst.10:00Dokumenti
Lēmums

Līgums 1 daļai un 2 daļai. Līguma izpildes termiņš: 12.09.2017.
20.05.2016.
RND/2016/03/ERAFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas "Dzintarvēji" restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
PIL 8.2' panta kārtībā02.06.2016. plkst. 10.00Nolikums, līgums un 12.pielikums, Lattelecom tehniskie noteikumi, Veselības inspekcijas tehniskie noteikumi, Sadales tīklu tehniskie noteikumi
Lēmums, iepirkums pārtraukts


05.05.2016.RND/2016/02/ERAFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas "Dzintarvēji" restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
PIL 8.2' panta kārtībā19.05.2016. plkst. 10.00Nolikums, līgums un 12.pielikums, Lattelecom tehniskie noteikumi

Lēmums

Iepirkums pārtraukts14.04.2016. RND/2016/01 Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm 2016.gadam
PIL 8.2' panta kārtībā 28.04.2016. plkst. 9:00 Nolikums, līgums
Lēmums, IUB
6048,15 Līgums. Izpildes termiņš 09.07.2016.