Iepirkumi 2011.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2011.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena LVL (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

05.11.2011. RND - 2011 - 14/IP "Saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm" Iepirkums  8.1.panta kārtībā 22.11.2011. līdz plkst.10.00 Nolikums, pielikumi: 1, 2

30.11.2011.

I - SIA "Zemnieku sēta";
II daļa
- SIA "Selding"

2211.70

1972.89

01.12.2011. - 01.12.2012.


01.12.2011. - 01.12.2012.

31.10.2011. RND - 2011 - 13/IP Rucavas novada pašvaldības ceļu grants seguma atjaunošanas un asfaltbetona seguma bedrīšu remontdarbi Iepirkums  8.1.panta kārtībā 22.11.2011. plkst.10.00 Nolikums, pielikumi

22.11.2011.

I un II daļa - SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks";
III un IV daļa
- AS "Latvijas ceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

2850.00

3800.00

23.11.2011. - 30.06.2012.


23.11.2011. - 30.06.2012.

31.10.2011. RND - 2011 - 12/IP Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras periodā 2011./2012.gadam Iepirkums  8.1.panta kārtībā 22.11.2011. plkst.10.00 Nolikums, pielikumi

22.11.2011.

l daļa - PS "Veckūkši";
ll daļa
- PS "Veckūkši";
lll daļa
- SIA "Compaqpeat";
lV daļa
- PS "Veckūkši";
V daļa
- nav piedāvājumu;
Vl daļa
- nav piedāvājumu

2250,00

5625,00

3400,00

975.00

 

 

I, II, IV

01.12.2011. - 01.12.2012.

III

01.12.2011. - 01.12.2012.

 

29.09.2011. RND - 2011 - 11/IP/ELFLA Administratīvās ēkas daļas rekonstrukcija par Saieta namu Rucavas novada Dunikas pagasta "Purenītēs" Iepirkums  8.1.panta kārtībā 14.10.2011. plkst. 10.00

Vietas apskates sapulce un jautājumi 06.10.2011. plkst.11.00 Dunikas pagasta "Purenītēs"; NOLIKUMS, pielikumi: 1, 2, 3;

precizējumi 1.-3., AR5 specifikācija, AR6 specifikācija;

precizējums Nr.4

Iepirkums pārtraukts 14.10.2011, Pamatojums - "Publisko iepirkumu likuma" 8.'panta 6.daļa - piedāvājuma līgumcena pārsniedz Pasūtītāja līgumcenu un pieejamo finansējumu
25.08.2011. RND - 2011 -10/IIP Pārtikas produktu piegāde Rucavas izglītības iestādēm 2011./2012.mācību gadam Iepirkums  8.1.panta kārtībā 06.09.2011. NOLIKUMS

06.09.2011.

I daļa – piena produkti - SIA “Mēmele PV”

II daļa – maizes produkti -AS “LPB” Priekules maizes ceptuve

III daļa - gaļas produkti – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”

IV daļa – saldētie produkti - SIA “Ingman Saldējums”

V daļa – augli un dārzeņi - UAB “Citva”

VI daļa – bakalejas preces - SIA “Ezermala 1”

3489.90


2804.50

 

3305.60


1504.15


1886.00


3110.84

Visi līgumi noslēgti 14.09.2011., līdz 30.06.2012.
07.07.2011. RND - 2011 - 09/AK Jauna ceļu autogreidera iegāde Rucavas novada pašvaldībai Atklāts konkurss 09.08.2011. NOLIKUMS un pielikumi

09.08.2011.

SIA "LATTRAK"

49866.00 02.09.2011. izpilde līdz 20.10.2011.
0.05.2011. RND - 2011 - 08/ERAF Tūrisma informācijas stendu un velotaku marķējuma zīmju izgatavošana un izvietošana Rucavas novada teritorijā Iepirkums  8.1.panta kārtībā 14.06.2011. NOLIKUMS, pielikumi: Nr.1., Nr.2

14.06.2011.

SIA "ToGet"

6097.60 16.06.2011. izpildes laiks 20 dienas
24.05.2011. RND - 2011 - 07/IP Datoru un biroja tehnikas iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Iepirkums  8.1.panta kārtībā 07.06.2011.

NOLIKUMS ar pielikumiem;

Jautājumi un atbildes Nr.1, Nr.2

14.06.2011.

SIA "ATEA"

4402.39 27.06.2011. izpildes laiks 30 dienas
07.04.2011. RND – 2011 - 06/AK/ESF Rucavas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.-2018. gadam Atklāts konkurss 10.05.2011.

NOLIKUMS ar pielikumiem;

Jautājumi un atbildes Nr.1.

13.05.2011.

SIA ''Grupa 93''

14988.41 30.05.2011. - līdz 30.09.2012.
07.04.2011. RND – 2011 - 05/AK/ESF Rucavas novada attīstības programmas izstrāde 2012.–2018.gadam Atklāts konkurss 10.05.2011. NOLIKUMS ar pielikumiem

13.05.2011.

SIA ''Grupa 93''

14864.02 30.05.2011. - līdz 30.09.2012.

09.03.2011.

RND – 2011 – 04/IP

Kancelejas preču, mācību materiālu un printeru/kopētāju drukas tinšu/kārtridžu iegāde Rucavas pašvaldības iestāžu vajadzībām

(37000000-8, 30199000-0)

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

22.03.2011.

NOLIKUMS ar pielikumiem;

Jautājumi un atbildes Nr.1.

22.03.2011. 04/IP

l daļa - AS "Liepājas papīrs";

ll daļa - AS "Liepājas papīrs";

lll daļa - SIA "ETA centrs"

2278.86

 

395.99

 

1322.86

I un II daļas

05.04.2011.

1 gads;


III daļa

05.04.2011.

1 gads

08.03.2011.

RND – 2011 – 03/IP

Celtniecības un remontu materiālu iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (28800000-0)

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

22.03.2011.

NOLIKUMS ar pielikumiem

22.03.2011.

03/IP - SIA "RAUTAKESKO"

3349.98

28.04.2011.

1 gads

15.02.2011.

RND – 2011 – 02/AK

Degvielas iegāde (E95 un DD) Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

(09130000-9) Prognozētā līgumcena: 40 000,00 Ls

Atklāts konkurss

22.03.2011.

NOLIKUMS

ar pielikumiem

24.03.2011. 02/AK

l daļa - SIA "KINGS",

II daļa - SIA "LUKoil Baltija R"

30032.80

 

12 567.00

11.04.2011.

1 gads;

11.04.2011.

1 gads

14.02.2011.

RND – 2011 – 01/IP

Kancelejas preču, mācību materiālu un printeru/kopētāju drukas tinšu/kārtridžu iegāde Rucavas pašvaldības iestāžu vajadzībām

(37000000-8, 30199000-0)

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

08.03.2011.

NOLIKUMS

ar pielikumiem

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

08.03.2011.

---------

-----------

 

Anketas apkopoja A.Roga

 

09.04.2010.