Kopsavilkums par 2010.gadu Drukāt

Rucavas novada domes publisko iepirkumu kopsavilkums par 2010.gadu

Līguma priekšmets

(līguma veids)

Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma dokumenti

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Paziņojums par pieņemto lēmumu iub

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

LVL

(bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un  izpildes termiņš

’’Rotaļu laukuma izveide Rucavas pagasta ‘’Zvaniņš’’ zemesgabalam ar

kadastra Nr. 64840080411’’

RND - 2010-01/AK/ELFLA

Atklāts konkurss

Nolikums un pielikumi

20.01.2010.

25.02.2010.

SIA ’’A-LAND’’

25970.13

_______

25970

09.03.2010. – 01.05.2010.

“Degvielas iegāde (E95 un DD) Rucavas novada domes transporta vajadzībām”

2 daļas

RND - 2010-02/AK

Atklāts konkurss

Nolikums un pielikumi

02.02.2011.

09.03.2010.

SIA ’’VESTA 2’’

SIA ’’KING’’

20 086.57

7583.80

_________

27669

23.03.2010.

23.03.2011.

“Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā”

RND - 2010-03/AK/ ERAF

Atklāts konkurss

Nolikums un pielikumi

12.02.2010.

29.03.2010.

SIA ’’WATER SER’’

316 281.60

19.04.2010. -

31.01.2011.

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā”

RND - 2010-04/AK/ ERAF

Iepirkums 8.1.panta kārtībā

Nolikums un pielikumi

15.02.2010.

16.03.2010.

Roberts Bergmanis

3750.00

19.04.2010. -

31.01.2011.

Autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā”

RND - 2010-04/AK/ ERAF

Sarunu procedūra

Nolikums un pielikumi

01.03.2010.

23.03.2010.

SIA ’’Firma L4’’

2960.00

23.03.2010. – 31.01.2011.

“Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm”

6 daļas

RND - 2010/ 05/IP

Iepirkums 8.1.panta kārtībā

Nolikums un pielikumi

29.08.2010.

15.09.2010.

SIA  ’’Mēmele PV''

SIA ““LPB” Priekules maizes ceptuve”

SIA “FOREVERS”

SIA “Ingman Saldējums”

UAB ”Citva”

SIA “Ezermala1”

3451.42

2626.18

2373.40

1453.41

2193.40

2516.31

_________

20 691.72

16.09.2010.


16.09.2010.


16.09.2010.


16.09.2010.


16.09.2010.


16.09.2010.


“Saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu iegāde Rucavas novada iestāžu vajadzībām”

2 daļas

RND - 2010/ 06/IP

Iepirkums 8.1.panta kārtībā

Nolikums un pielikumi: 2.1 un 2.2

13.10.2010.

16.11.2010.

SIA ’’ZEMNIEKU SĒTA’’

1863.10

2343.37

______

3799.77

15.11.2010.

Rucavas novada pašvaldības ceļu remonta un uzturēšanas darbi

5 daļas

RND - 2010/ 07/IP

Atklāts konkurss

Nolikums un pielikumi: tehniskā spec., līguma projekts, finanšu pied.

01.10.2010.

25.10.2010.

SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”

SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”,

P/S “Veckūkši” L;

ZS “Priednieki”

SIA “Baltic Berries”


35970

14350

13875

1875

900

________

66 970.00

27.10.2010.

27.10.2010.

27.10.2010.

27.10.2010.

27.10.2010.

“Tiltu rekonstrukcija pār Kaņavu un Paurupi uz pašvaldības ceļiem Rucavas pagastā, Rucavas novadā”

2 daļas

RND - 2010/ 08/IP/ ELFLA

Iepirkums 8.1.panta kārtībā

Nolikums un pielikumi: 2.1 un 2.2

13.10.2010.

16.11.2010.

SIA “Tilts’’

77 203.76

20.11.2010.

Skolēnu autobusa (19+1) iegāde Rucavas novada pašvaldībai

RND - 2010/ 09/IP

Atklāts konkurss

Nolikums un pielikumi

18.10.2010.

25.11.2010.

SIA “SD Autocentrs’’

31 964.46

06.12.2010.