Iepirkumi 2019.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2019.gadā

Pieteikumi atklātajiem konkursiem tikai elektroniski EIS sistēmā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

16.04.2019.RND 2019/4Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
PIL 9.panta kārtībā30.04.2019. plkst.14.00

Dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Izmaiņas iepirkumu norisē - lasiet šeit
21.03.2019.RND 2019/3Ēkas "Centra dzirnavas" daļas vienkāršota atjaunošana Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
PIL 9.panta kārtībā03.04.2019. plkst.14.00Nolikums, pielikumiZiņojums


25.03.2019.RND 2019/2Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
Atklāts konkurss16.04.2019. plkst.14.00Nolikums, pielikumi


22.02.2019.RND 2019/1

Rucavas novada grants ceļu pārbūve Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Atklāts konkurss20.03.2019. plkst.14.00Nolikums, pielikumi
Ziņojums