Seminārs “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” programma Drukāt

24.04.2018.

logo

Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17.maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta Nr.9.2.4.2/16/I/074 “Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

Izglītojošs seminārs “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” programma

Semināru vadīja Solvita Pekstiņa, Dunikas pagasta pārvaldes telpās 24.aprīlī

Semināra mērķis bija sniegt izglītojošu semināru “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” mērķa grupām (trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, jaunieši un citi riskam pakļautie novada iedzīvotāji) par apkārtējās vides ietekmi uz cilvēku, izprotot sevi un savu situāciju.

seminārs seminārs

Paldies dalībniekiem par atsaucību!