Projekts “Veselīgs Rucavas novads” Drukāt

20.06.2017.

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

logo

Projekta numurs

Nr. 9.2.4.2/16/I/074

Projekta nosaukums

Veselīgs Rucavas novads

Projekta īstenošanas laiks

2017.-2019. gads

Kopējās izmaksas

21079.00 EUR

Projekta mērķis:

Uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Rucavas novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajiem iedzīvotājiem, no 2017. gada līdz 2019.gadam īstenojot vietēja mēroga veselības veicināšanas pasākumus.


Projektā plānotās darbības:

  1. Veselības veicināšanas pasākumi – semināri, mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
  2. Funkcionālie treniņi;
  3. Funkcionālo treniņu inventāra iegāde;
  4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 21079.00 EUR. No tām 85% jeb 17917.15 EUR ir ESF līdzfinansējums, bet 15% jeb 3161.85 EUR – pašvaldības finansējums.


Projekta darba plāns 2017.gadam.