Projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” Drukāt

14.05.2018.

lvaf

2018. gada 21. martā Rucavas novada dome saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”. Projekts tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF) valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.


Projektā paredzēta Rucavas novada domei piederošās atpūtas vietas “Sventājas upes ieleja” atjaunošana, labiekārtošana un stāvlaukuma, koka laipas un skatu platformas izveidošana Muižas kalnā, lai paplašinātu atpūtas iespējas pie upes un nodrošinātu vides pieejamību, veidojot vienotu dabas tūrisma maršrutu.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 30842,65 ar PVN 21%, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70% no attiecināmajām izmaksām - EUR 21589.85. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 30% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9252,80.


Projektu īstenošana: no 2018. gada maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

LVAF administrējošās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.


Informāciju sagatavoja:

Santa Korna
Rucavas novada domes
projektu koordinatore