Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana Drukāt

01.09.2017.


Projekta Nr. 2017/FL03-F043.0207-000002

2017.gada 14. augustā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana” Nr. 2017/FL03-F043.0207-000002. Projekts tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.


Projekta ietvaros plānots paplašināt Papes bākas stāvlaukumu, palielinot novietojamo automašīnu skaitu par 10 vietām, kā arī uzstādīt norādes zīmes. Paredzēts arī iegādāties pārvietojamu/izklājamu segumu, kuru sezonāli novietot publiskās pieejas vietas jūrai nobrauktuvē, kas ved no stāvlaukuma.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 48865.39 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām - EUR 43978.85. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4886.54

Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 1.maijam.

EJZF administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.