Pabeigta projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana” realizācija Drukāt

01.11.2018.

logo

2018. gada septembrī ir noslēgusies projekta Nr. Nr.17-02-FL03-F043.0207-000002 “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana” realizācija.

Projekts tika īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” ietvaros.

Projekta realizācijas laikā tika izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša nobrauktuve pie Baltijas jūras, izvietojot tajā sezonālas saliekamas plastmasas plāksnes ērtai piekļuvei pludmalē, kuru var izmantot gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, zvejnieki, pludmales apsaimniekotāji, glābšanas dienesti un citi dienesti. Tika paplašināts arī Papes bākas stāvlaukums, palielinot novietojamo automašīnu skaitu par 10 vietām, uzstādītas papildus ceļazīmes stāvlaukuma satiksmes labākai organizēšanai, 10 pludmales zonējuma zīmes pludmalē un informatīvais stends ar pludmales zonējuma shēmu, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”.

Projekta autors: SIA “Polyroad”, būvdarbus veica: SIA “A-Land” un būvuzraudzību nodrošināja: SIA “Ielu un ceļu projekti”.

Projekta kopējās izmaksas – 45234,56 EUR, publiskais finansējums – 38898,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 6336,06 EUR.