Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana Drukāt

22.06.2017.

Projekta Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006

2017.gada 21.jūnijā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēta jaunu rotaļu laukumu elementu uzstādīšana un jauna žoga uzlikšana.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 19280.77 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 79% no attiecināmajām izmaksām - EUR 15231.81. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 21% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4048.96.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 15.novembrim.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes projektu koordinatore