Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija Drukāt

22.06.2017.

Projekta Nr. 2017/AL13/2/A019.22.03/18

2017.gada 21.jūnijā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēti Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonti.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 19 436.07 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 89% no attiecināmajām izmaksām - EUR 17 298.10. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 11% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2137.97.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 1.decembrim.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes projektu koordinatore