Šogad turpināsim darīt labus darbus! Drukāt

lb

Rucavas novada dome apstiprināja un izsludina vietējo projektu konkursu „Labais darbs Rucavas novadam 2019” ar kopējo finansējumu EUR 4 000 apmērā. Projektu konkursa mērķis paliek nemainīgs - atbalstīt projektu īstenošanu Rucavas novada vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai. Tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

  • Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2019.gada 4.marta līdz 29.martam plkst. 11.00.
  • Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2019. gada aprīļa līdz 29.novembrim.
  • Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 13.decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija paredzēta Rucavas novadā.

Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 800. Projekta kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem avotiem (pašu finansējums, sponsori, u.tml.).

Projekta konkursa nolikums un veidlapas: