Projekts „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100-gadei” Drukāt

Meža dienas

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Projekta nosaukums “PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI”

Darbu īss apraksts: Tika iegādāti kokmateriāli no vietējā uzņēmēja atbilstoši projekta uzdevumam.

Dunikas pagasta komunālās daļas darbinieki izgatavoja 2 galdus un 4 solus, bet lai šie galdi taptu tika zāģēts, ēvelēts, urbts, špaktelēts, krāsots, impregnēts. Gala rezultātā šie galdi un soli tika novietoti “Brūnu birzs” parkā, kurā atrodas estrāde, kur tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi. Vietējie iedzīvotāji šo parku iecienījuši kā pastaigu un atpūtas vietu.


Dažas bildes: soli

Pasākuma izglītojošā daļa: Kopā ar dabas zinību skolotāju bērni piedalījās meža izzināšanas ekspedīcijā, iepazīstot “Brūnu birzs” parkā augošos kokus. Bērniem bija iespēja pastāstīt, ko paši zina par kokiem un to stādīšanu, audzēšanu. Šī pasākuma ietvaros tika skaitīti dzejoļi un dziedātas tautas dziesmas.

Pasākumā piedalījās: Pasākumā piedalījās Sikšņu pamatskolas skolotāji un 1.-6., 9. klases skolēni.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs: Rucavas novada domes komunālā daļa.

Projekta pasākumi popularizēti: http://www.rucava.lv/index.php/projekti

Rucavas novada domes informatīvais izdevums “Duvzares vēstis” 2018. gada oktobra numurs.

Projektā izlietotās summas: 499.88 EUR, kokmateriāli no SIA “Volter” pavadzīmes Nr. VO13418, 31.07.2018. un Nr. VO13818, 02.08.2018.