Uzsākta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Rucavas novadā Drukāt

logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām - sadarbības partneriem - uzsāk nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu (Reģ. Nr. 1-08/260/2018). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda  valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 1. novembrim.

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti - iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Sadarbībā ar SIA “EKO Kurzeme”, projekta ietvaros Rucavas novadā notiks pludmales zonas apsaimniekošanas pasākumi - 21 km garumā, sākot ar Latvijas-Lietuvas robežu Nidā līdz pludmales teritorijas robežai ar Nīcas novadu, paredzēts gan atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkritumu savākšana, no jūras izskaloto mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) utilizēšana, kā arī pārvietojamo tualešu izvietošana un apkalpošana – mazinot vides piesārņojumu, radot tīru un sakoptu Rucavas novada piekrastes teritoriju.

Projekta realizācijas rezultātā piekrastes joslā uzlabosies vides kvalitāte un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, būs nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugs cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Kopumā projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" no LVAF budžeta Rucavas novada piekrastes apsaimniekošanai tika piešķirti EUR 7961,68.


Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas projektu koordinatore Santa Korna