Projekts „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100-gadei” Drukāt

Meža dienas

Informācija pašvaldībām – Meža dienu 2017 dalībniecēm: „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina tradīciju (2016-2018) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei.


Lauku atbalsta dienests 07.07.2017. (vēstule nr.10.9.1-11/17/1095) paziņoja, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  2017.gada projekts „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ir apstiprināts, un var sākties projekta realizācijas darbi!!!!

Projekta nosaukums - „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS 100-GADEI”

Darbu īss apraksts: Tika demontētas vecās, nokalpojušās šūpoles. Lai to vietā radītu citas, tika iegādāti kokmateriāli no vietējā uzņēmēja. Skolas darbinieki pēc skices izgatavoja jaunas šūpoles. Lai viss kalpotu ilgāk, iebetonēja pamatus un impregnēja koka detaļas. Ir uzstādītas baļķa šūpoles, uz kurām var šūpoties vismaz 5 bērni. Šūpolēm vienā galā ir kāpņu sienas. Uz zemes izveidota šķēršļu baļķi, pa kuriem var staigāt un trenēt līdzsvaru.

Pasākuma izglītojošā daļa: Tā kā šūpoles ir uzstādītas skolas meža teritorijā, kur visapkārt ir koki, tad izglītojošā pasākumā tika mācīts atpazīt kokus, kas aug skolas mežā. Dabaszinību skolotāja stāstīja par meža saglabāšanu un kopšanu. Bērni dalījās grupās un mežā meklēja kokus, atzīmējot atrastos kokus sagatavotās darba lapās.

Pasākumā piedalījās: Pasākumā piedalījās Rucavas pamatskolas 1.-9.klases 67 skolēni, 12 pedagogi un 7 skolas darbinieki. Tika sveikti darbinieki, kuri darināja šūpoles un šķēršļu joslu.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Rucavas novada domes Komunālā pārvalde.

Projekta pasākumi popularizēti: http://www.rucava.lv/index.php/projekti

Rucavas novada domes informatīvais izdevums “Duvzares vēstis” 2017. gada oktobra numurs.

Projektā izlietotās summas: 498.00 EUR, saskaņā ar SIA “Volter” pavadzīmi Nr. VO 17235, 11.08.2017.