Pieaugušo izglītība Drukāt

Pieaugušo izglītība ir pieaugušo dzīves vajadzībām organizēta izglītojoša darbība, kas nodrošina daudzveidīgas iespējas personai pieņemamā laikā un formā sasniegt izvirzīto izglītības mērķi.


Pieaugušo izglītības pamatuzdevums ir apmierināt cilvēka personiskās izaugsmes un sabiedrības vajadzības un ļauj iegūt un papildināt izglītību atbilstoši interesēm un vajadzībām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības līmeņa.

Programmas mērķis Rucavas novadā:

Veicināt Rucavas novada iedzīvotāju velmi zināt! Piedāvājot neformālās izglītības iespējas, kas veicinātu iedzīvotāju izaugsmi.

Uzdevumi:

  • stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi, iedzīvotāju motivācijas paaugstināšana.
  • Kursi, semināri, interešu izglītība iedzīvotāju grupām.
  • Novada iedzīvotāju iesaiste novada dzīves veidošanā, apzinot iedzīvotāju vēlmes un iespējas.