Par jauno atbalsta sniegšanas kārtību norēķiniem par elektrību Aizsargātajiem lietotājiem Drukāt

Tā kā 1. augustā stājās spēkā jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, ir mainījusies arī atbalsta sniegšanas kārtība Aizsargātajiem lietotājiem.

Turpmāk maznodrošinātām/trūcīgām personām atbalsts veidosies no divām daļām:

  • no zemākas maksas par elektroenerģiju par pirmajām 100 kilovatstundām (vai 300 kilovatstundām daudzbērnu ģimeņu gadījumā);
  • no pilnīgi vai daļēji kompensētas maksas par sadales sistēmas pakalpojumiem (par pieslēguma nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu).

Esam atjaunojuši informatīvo bukletu par atbalsta piešķiršanas kārtību maznodrošinātām/trūcīgām personām, iekļaujot jaunos atbalsta nosacījumus. Buklets noderēs klientiem, kas pirmo reizi saņems maznodrošinātās/trūcīgās personas statusu.

Ar papildu informāciju par atbalstu elektroenerģijai un sadales sistēmas pakalpojumu maksai aicinām iepazīties portāla www.elektrum.lv sadaļā Atbalsts norēķiniem par elektrību.