MK noteikumu Nr.299 grozījumu projekts Drukāt

Labklājības Ministrijas mājas lapā sabiedriskajai apspriešanai iedzīvotājiem (ne amatpersonām) ievietots Ministru kabineta noteikumu projekts: "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"", kas atrodams šeit.