Informācija par sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu apmēru izteiktu eiro Drukāt

Informācija par Rucavas novada pašvaldībā esošo sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu apmēru izteiktu eiro.

ES dalībvalstis ir pieņēmušas oficiālu lēmumu par Latvijas uzņemšanu euro zonā no 2014. gada 1. janvāra. Pāreja notiks pēc Latvijas Bankas kursa 0.702804 par 1 euro.

Naudas summas pēc latu konvertācijas apaļo līdz tuvākajam euro centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata! Vairāk šeit.