Pastāvīgās komitejas Drukāt

Rucavas novada domes pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs - Jānis Veits

Komitejas locekļi - Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme

Sociālo un medicīnas lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Gundega Zeme

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Andis Rolis

Komitejas locekļi - Antra Ate, Līga Jaunzeme


Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs - Andis Rolis

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks - Jānis Veits

Komitejas locekļi - Andis Bārdulis, Romārs Timbra


Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Daiga Ķēdže

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Veits

Komitejas locekļi – Andis Bārdulis, Gundega Zeme


Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Līga Jaunzeme

Komitejas priekšsēdētājas vietniece - Antra Ate

Komitejas locekļi - Jānis Veits, Irēna Šusta