Par nekustamā īpašuma nodokli Drukāt

Nodokļu paziņojumus par NĪN nodokli var saņemt elektroniski – e-pastā:

Daudzi jau to izmanto jo, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos ir punkts "Uz maksāšanas paziņojuma, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts”. Šādā gadījumā uz tā jābūt atzīmei: "Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Tāpēc, ja jums ir pieejams internets, jūs varat saņemt savu maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli ērtāk un ātrāk savā e-pastā.

To var izdarīt divējādi:

  1. atnākt uz pašvaldību un uzrakstīt iesniegumu, kurā norāda savu e-pasta adresi;
  2. pašam internetā ieiet portālā www.epakalpojumi.lv un reģistrēties:

Portālā www.epakalpojumi.lv uzsākot pakalpojumu, notiek lietotāja autorizācija un pārbaude pašvaldības nodokļa maksātāju datu bāzē.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu e-pastā, ir nepieciešams:

  1. norādīt pašvaldību (pašvaldības), kurā Jūs esat reģistrēts kā nodokļu maksātājs un no kuras Jūs vēlaties saņemt e-pastu ar maksāšanas paziņojumu,
  2. reģistrēt e-pasta adresi un to apstiprināt (apstiprināšana (pārbaude) tiek veikta, nosūtot pdf formāta dokumentu ar speciālu kodu uz Jūsu uzrādīto e-pasta adresi; Jums šis kods, kā apstiprinājums veiksmīgai e-pasta saņemšanai, ir jāievada pieprasītajā vietā),
  3. iesniegt (apstiprināt) elektronisku pieteikumu pašvaldībai.

Kādas vēl ir iespējas portālā www.epakalpojumi.lv ?

  • Iegūt aktuālo informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībās;
  • Veikt nodokļu samaksu par saviem īpašumiem (jāņem vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja konts pašvaldībā tiek izveidots tikai tad, ja šajā pašvaldībā personas īpašumā ir ar nodokli apliekami objekti);
  • Aplūkot un izdrukāt maksājuma paziņojumus par saviem īpašumiem;
  • Veikt nodokļu samaksu par citas fiziskās vai juridiskās personas īpašumiem, kā arī tiek nodrošināta iespēja sazināties ar izvēlēto pašvaldību par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem.

NĪN administrators A.Zīverte, tālr. 63467199