Rucavas novada pašvaldības nodevas Drukāt

Saistošie noteikumi "Par Rucavas novada pašvaldības nodevām" nosaka Rucavas novada pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi.