Rucavas novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi Drukāt

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Rucavas novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • e-pasts:   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • Rucavas novada pašvaldības pieejamie pakalpojumu Latvija.lv

Rucavas novada dome nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.

 
Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana Drukāt

Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana

Lasīt tālāk...
 
Atļaujas izsniegšana Drukāt

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Lasīt tālāk...
 
Rucavas novada pašvaldības nodevas Drukāt

Saistošie noteikumi "Par Rucavas novada pašvaldības nodevām" nosaka Rucavas novada pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi.

 
Latvijas pilsoņu iespējas piedalīties parakstu vākšanā Drukāt

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstoties jāuzrāda pase vai personas apliecība.  Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, pie pagasta pārvaldes vadītāja, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā nav zvērināta notāra. Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Lasīt tālāk...
 
Kā deklarēt dzīvesvietu Drukāt

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību

Dzīvesvietu var deklarēt:

Lasīt tālāk...
 
Par nekustamā īpašuma nodokli Drukāt

Nodokļu paziņojumus par NĪN nodokli var saņemt elektroniski – e-pastā:

Daudzi jau to izmanto jo, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos ir punkts "Uz maksāšanas paziņojuma, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts”. Šādā gadījumā uz tā jābūt atzīmei: "Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Tāpēc, ja jums ir pieejams internets, jūs varat saņemt savu maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli ērtāk un ātrāk savā e-pastā.

Lasīt tālāk...
 
Topogrāfiskā informācija Drukāt

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu Rucavas novadā veic SIA "IT DATI". Cenrādis. Tālr. 29215759