Domes ārkārtas sēde 23.04.2019. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 23.04.2019. plkst. 12.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  2018. gada pārskata apstiprināšana (Ziņo P/a “ Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore Gundega Zeme)

2.Rucavas novada domes 2018. gada pārskata apstiprināšana (Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane – Vaitele)

3.Rucavas novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā gada apstiprināšana (Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane – Vaitele )

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv