Domes ārkārtas sēde 20.12.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 20.12.2018. plkst. 13.30 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalījumu rūpnieciskai zvejai

1.1. Par zvejas limitu pieprasījumu un sadalījumu Baltijas jūras piekrastē 2019.gadam komerciālajiem zvejniekiem Rucavas novadā (informatīvs) (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekstu tīkliem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu murdiem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz renģu stāvvadiem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

1.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komerciālajiem zvejniekiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

2.Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai

2.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņa zvejai (informatīvs) (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

2.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

2.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

2.4.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

2.5.Par mencu piezveju piekrastē pašpatēriņa zvejā (informatīvs) (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

2.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

3. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)

4. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju vadiem (Ziņo iepirkumu speciāliste S.Zuļģe)