Domes ārkārtas sēde 30.10.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 30.10.2018. plkst. 18.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas papildus būvdarbiem (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)