Domes ārkārtas sēde 30.10.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 30.10.2018. plkst. 18.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas papildus būvdarbiem (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv