Domes ārkārtas sēde 10.10.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 10.10.2018. plkst. 16.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā (Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis)
1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana pārvaldes vadītāja vēlēšanām

1.2. Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanas


2.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)