Domes ārkārtas sēde 10.10.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 10.10.2018. plkst. 16.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā (Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis)
1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana pārvaldes vadītāja vēlēšanām

1.2. Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanas


2.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv